عکسی که سجاد افشاریان از دوران نوزادیش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. 

 سجاد افشاریان + عکس