عکسی که علیرام نورایی به تازگی از خودش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

علیرام نورایی