داریوش فرضیایی با انتشار این عکس نوشت: نترس!
بیا در اوج خنده هایم شریک باش
من!
همیشه
تنها!
گریه میکنم...

داریوش فرضیایی