منوچهر هادی این عکس را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

منوچهر هادی