منوچهر هادی ، کارگردان سینما و تلویزیون در جدیدترین فعالیت مجازی خود پستی را منتشر کرد و متنی را به اشتراک گذاشت که برخی از کاربران آن را منظور دار دانستند.

"توی هر رابطه دو نفره، چه در زندگی و چه در کار، (بدون در نظر گرفتن جنسیت) رابطه رو جوری مدیریت کنیم که در صورت بهم خوردن این رابطه به هر دلیل،
او به دنبال شما و برقراری مجدد رابطه باشه.
وابستگی مطلق در هر رابطه ای اشتباه محضه.
محکم و مقاوم باشیم و متکی به توانایی‌های خودمون و با شعور و تحقیق و تفکر وارد هر رابطه ای بشیم.
قطعن مفیدتر و تداوم بیشتری خواهد داشت.
به امید داشتن روابطی سالم و بی منظور و همیشگی برای شما.
سلامت باشید و مراقب.
منوچهرهادی"

/