شهاب اسدی (عکاس) این عکس  از پریناز ایزدیار را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

پرسناز