پوراندخت مهیمن ، بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون با اشتراک گذاشتن تصویری از خود با ماسک در صفحه شخصی‎ اش نوشت:

"از خدا می خواهم هر روزتون مثل بهار زیبا باشد"

/