مهشید جوادی ، ایفاگر نقش مرضیه مقدم در سریال «بچه مهندس» با اشاره به ایفای نقش ثریا قاسمی در این سریال، پستی را درصفحه خود منتشر کرد و نوشت:

"بانو ثریا قاسمی
امشب پا به پاتون اشک ریختم، و‌ برای بارِ چندم ازتون یاد گرفتم، یاد گرفتم و یاد گرفتم
ثبت می کنم که بابت حال این روزهایم همیشه از خداوند ممنون باشم
سایه تان مستدام"

/