فریبا نادری در اینستاگرامش این از همه خواست که در این شب های قدر برایش دعا کنند:

فریبا نادری