ویدا جوان  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

باید تلاش کرد، با تمام توان؛ حتی اگر اوضاع اونجوری که ما دلمون بخواد پیش نره

 

ویدا جوان