منوچهر هادی با انتشار تصویری از همسرش، یکتا ناصر ، روز بازیگر را به وی تبریک گفت.

یکتا ناصر