عکسی از داریوش ارجمند بازیگر سریال یاور به همراه همسر، عروس و فرزندان را ببینید.

داریوش ارجمند