پانته‌آ پناهی‌ها با انتشار این پست تولد دوستش را تبریک گفت:

یه دوستی هایی از یه جا به بعد، ورای دوستیه.

مستانه خیلی عزیزی،خواهرمی و خانوادمی.

تولدت مبارک 

پانته‌آ پناهی‌ها