سمیرا حسینی با انتشار این عکس نوشت:

در این روزهای سخت گذران کرونا و فقری که گریبان همه مان را گرفته و هیچ کس هم به فکرمان نیست ، نتوانستم پستی به گرامیداشت روز بازیگر بگذارم، ولی تبریک های خالصانه و پر مهرتون لبخند و شعفی بعد از مدتها به دلم نشاند ...

سپاس از مهر همگی تون

سمیرا حسینی