هلیا امامی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

هیلا امامی