پژمان بازغی  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

 همراه

همسر

هم مقصد

مستانه عزیزم تولدت مبارک

 

پژمان بازغی