نیما کرمی ، مجری شناخته شده برنامه‌های تلویزیونی در جدیدترین فعالیت مجازی خود، تصویری قابل تأمل از اقدام جالب یک راننده اسنپ را منتشر کرد.

اقدام جالب یک راننده اسنپ