این داستان فیلم‌ساز شدن اصغر فرهادی است. فیلم‌سازی که امروز، ۱۷ اردیبهشت، ۴۹ ساله می‌شود و با دو جایزه‌ی اسکار اسمش در تاریخ سینمای ایران جاودانه شده است. فیلم‌نامه‌نویس‌ و کارگردانی که سعید عقیقی، مدرس و منتقد برجسته‌ی سینما، در کتاب «رازهای جدایی؛ سینمای اصغر فرهادی» به تفصیل تشریح می‌کند که فیلم‌های او موفق می‌شود چون «او همواره «فراگیر بودن»، به معنای رودررو شدن با موج وسیع مخاطبان  را به نخبه‌گرایی ترجیح داده است». و بعدتر یک دلیل دیگر هم اضافه می‌کند: «مسیری که از «رقص در غبار» تا «فروشنده» طی کرده، نشان می‌دهد که واقع‌گرایی و الگوهای کلاسیک کمابیش در فیلم‌های او رشدی هم‌پای یکدیگر داشته و گاه به یکدیگر کمک کرده است». ورق بزنید و روایت فیلم‌ساز شدن فرهادی را از زبان خودش بخوانید. روایت‌هایی خواندنی از اولین تجربه‌ها و شکست‌ها و نقطه‌های عطف زندگی‌اش.

1

2

3

4

5

6

7

8

9