روشنک عجمیان با انتشار این عکس در اینستاگرام خود نوشت:

روشنک عجمیان

جابه‌جایی، سفر یا دور شدن؟ این‌ها فقط مفاهیم جغرافیایی هستند. جابه‌جا شدن آنچه که هستی را تغییر نمیدهد بلکه فقط منظره‌ی بیرون پنجره‌ات را تغییر میدهد. تو باید انتخاب کنی که شاد، و راضی باشی.

اگر هر روز همین انتخاب را بکنی دیگر مهم نیست که کجا هستی یا چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است، در هر صورت تو شاد خواهی بود...

ریچل_هالیس

از کتاب خودت باش دختر