امیر جدیدی بازیگر سینما و تئاتر با انتشار پستی زادروز اصغر فرهادی کارگردان مطرح کشورمان را تبریک گفت و نوشت:

ز بلندای دانش و غنای محتوای آثار شما نمی‌گویم که پر واضح است و مجال فراخ‌تر باید

سپاس دوران را که فرصت آموختن و بودن در کنار شما را فراهم آورد

برقرار و پایدار باشید

زادروز فرخنده 

اصغر فرهادی