عکسی که به تازگی از خواهر و پدر آزاده نامداری منتشر شده است.

پدر آزاده نامداری