عکسی که سیما مطلبی در لباس نیروی انتظامی از یکی از سریال هایش در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است.

سیما مطلبی