عکسی که محمدرضا گلزار با برادرش در خارج از کشور در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است.

گلزار