عکسی که پیمان معادی از حضورش در نمایندگی امگا در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است.

پیمان معادی