عکسی که دانیال عبادی در حال میوه چیدن در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است.

دانیال عبادی