عکسی که رضا صادقی از دوران کودکیش در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است.

اینستاگرام