بابک جهانبخش با انتشار این عکس نوشت:

جهانبخش

آدم ها فکر ‌می‌کنند 

اگر یکبار دیگر متولد شوند 

جور دیگری زندگی می کنند 

شاد و‌ خوشبخت و‌ کم‌ اشتباه خواهند بود 

فکر می‌کنند می توانند همه چیز را از نو‌‌ بسازند 

محکم و‌ بی نقص 

اما حقیقت ندارد 

اگر ما جسارت طور دیگری زندگی کردن را داشتیم 

اگر قدرت تغییر کردن ‌را داشتیم

اگر آدم ساختن بودیم 

از همین جای زندگیمان به بعد را می ساختیم