امیر جدیدی   بازیگر سینما و تئاتر با انتشار پستی زادروز اصغر فرهادی کارگردان مطرح کشورمان را تبریک گفت و نوشت: 

از بلندای دانش و غنای محتوای آثار شما نمی‌گویم که پر واضح است و مجال فراخ‌تر باید
سپاس دوران را که فرصت آموختن و بودن در کنار شما را فراهم آورد
برقرار و پایدار باشید
زادروز فرخنده 

امیر جدیدی