« میلاد میرزایی » در رابطه با پیش بینی های مخاطبان در مورد سریال احضار اظهار داشت :

این سریال راجع به آگاه کردن مردم ساخته شده است، چون الان مردم ما خیلی سراغ اتفاقات خرافاتی رفتند و هرکسی برای خودش کاسبی دارد.

به نظر من مخاطب باید منتظر یک غافلگیری خیلی جذاب باشد، به خاطر اینکه ۹۹ درصد حدس‌هایی که مخاطب زده کاملاً اشتباه است.

عده‌ای واقعاً این قضیه را جدی گرفته‌اند و فکر می‌کنند من می‌توانم یکسری کارهای ماوراء الطبیعه بکنم.

حتی برخی به من می‌گفتند پدر و مادرمان فوت کرده‌، ای کاش می‌شد شما بیایید از آن‌ها برای ما خبر بیاورید!