عکسی که محمد سلوکی با برادرش مهدی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

سلفی برادران سلوکی