عکسی که لاله صبوری از یک سالن نمایش خالی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

لاله صبوری