زهره فکور  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

 این عکسا رو دوست عزیزم سپیده درست کردن و فقط صورتم رو روی یه عکس دیگه گذاشتن

 

 

زهره فکور