بهاره افشاری  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

یه کاری دارم آماده میکنم براتون که همینقدر به زندگی رنگی رنگی و شلوغ من نزدیکه...

 

بهاره افشاری