پیام ایرایی (عکاس) این عکس از لیلا حاتمی را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

لیلا حاتمی