عکسی که محسن کیایی با دوستانش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

محمد بحرانی