برزو ارجمند با انتشار این عکس به بهانه سالروز تولد بهرام افشاری نوشت:

بهرام افشاری

 

  "آدم خوبه واقعی باشه ، بی ادا ، بی ادعا ، بی منت ، آدم خوبه خودش باشه، خودِ، خودِ ، خودِ خودش ، مثِ تو

تولدت مبارک آدم حسابی"