هانیه غلامی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

 

هانیه غلامی