عباس غزالی با انتشار این پست نوشت:

خدای مهربانم
وقتی همه چیز را به تو میسپارم
نور بیکران تو در من جریان می‌یابد
و همه چیز به بهترین شکل ممکن متجلی می‌شود
خداوندا عاشقانه و آگاهانه سپاسگزارم ...

عباس غزالی