منوچهر هادی با انتشار این عکس نوشت:

شهاب عزیز
دستیار کارگردان و همراه همیشگی من
تولدت مبارک.
آرزوهای خوب برای تو.

Q6148511.png