عکسی که رضا صادقی با دختران بامزه اش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است. 

رضا صادقی