عکسی که فریبرز عرب نیا در ماشین شخصیش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

فریبرز عرب نیا