لیلا اوتادی این عکس را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

لیلا اوتادی با انتشار این عکس نوشت:

لیلا اوتادی

   "وقتی کارن خوشگل من،اومده بغل خاله لیلا لم داده وبغل هیچکس هم نمیره.. واقعا لذتبخشه"