پدرام کریمی ، مجری برنامه‌های تلویزیونی در جدیدترین فعالیت مجازی‌اش تصویری از خود را منتشر کرده و نوشته است:

"من حواسم همیشه پرتِ توئه...
باتو، تنها تو، کلّ دنیا تو
رو تو حسِ یه‌دندگی دارم
هیچِ دنیامو مرگ پر کرده
من یه مُرده‌م که زندگی دارم
کاش می‌شد بگم: تو هم منو دوست...؟!
کاش می‌شد تو هم بگی: دارم!
من حواسم همیشه پرتِ توئه...
شعر از « احمد امیرخلیلی» عزیزم"

جدیدترین پست پدرام کریمی