پیمان طالبی ، مجری شناخته شده برنامه طبیب با اشتراک گذاشتن تصویر جدیدی از خود در صفحه مجازی‌اش نوشته است:

"ﺩﻧﯿﺎﯼ عجیبیه؛
ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺷﯽ
ﮐﺴﯽ ﺩﻟﺪﺍﺭیت ﻧﻤﯽ ﺩه
ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﮐﺴﯽ بهت از ته دل ﺗﺒﺮﯾﮏ نمیگه
ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯽ،
ﮐﺴﯽ اشکاتو پاک نمیکنه
ﺍﻣﺎ کافیه
یه ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ بشى
ﻫﻤﻪ ﺳﺮﺯﻧﺸﺖ میکنن..
پ.ن : نظرتونه؟؟"

پست جدید پیمان طالبی