نیکی کریمی ، هنرپیشه شناخته شده سینما و تلویزیون، تصویری قدیمی از خود را در فضای مجازی به اشتراک گذاشت.

"١٣٨٥
به وقت قصه گویى با دوربین رازالود رفیق قدیمى حسین جعفریان عزیز
سر صحنه چندروزبعد، دومین فیلمى که ساختم"

عکس قدیمی از نیکی کریمی