بهنام شرفی ، بازیگر سریال « بچه مهندس4 » با ابراز دلتنگی برای پدر مرحومش تصویری از او را در استوری صفحه خود منتشر کرد.

دلتنگی بازیگر «بچه مهندس» برای پدرش