تصویری از وریا غفوری و همسرش را مشاهده می کنید.

وریا غفوری