ریحانه طراوتی (عکاس) این تصاویر را از باران کوثری در صفحه شخصی خود منتشر کرد. 

باران کوثری

باران کوثری

باران کوثری