الناز شاکردوست تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

 

Cuqk53C23ADx