صدف آرین دوست (عکاس) این عکس از  سحر قریشی را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

سحر قریشی